Петнаести Педагошки форум сценских уметности, 2013. Представа С ове стране музике, аутор - Вера Миланковић, уцесници - студенти одсека за Музичку педагогију на Факултету музичке уметности у Београду.

S ove strane muzike
S ove strane muzike 2
S ove strane muzike 3
 
 

Sfimp