СФИМП је удружење уписано у Регистар удружења при Агенцији за привредне регистре Републике Србије. Званични назив у преводу на енглески Serbian Forum Research in Music Education. Седиште и адреса СФИМП-а је Пут за ћумуране 17б, Рипањ, Вождовац, Београд, Србија. Матични број удружења је 28071515, а ПИБ 107412865. Удружење је основано на Светог Стефана, 9. јануара 2012. када је и донет Статут. Заступник одељења је Милена Петровић, а чланови су Вера Миланковић и Гордана Ачић. Делатност удружења води се под бројем 9412, а област остваривања циљева је Музичка педагогија. Организација је по свом организационом облику добровољна и невладина недобитна организација. Организација своју делатност остварује на територији Србије.

Циљеви:

  1. Истраживање, праћење и евалуација педагошке проблематике у музичким и сродним уметничким (сценским) дисциплинама
  2. Унапређење и афирмација домаће педагошке праксе у уметности, у земљи и иностранству, као и њено довођење у интеракцију са светским токовима
  3. Сензибилизација друштва према неговању трајних уметничких вредности и валоризација педагогије као науке, посебно у музици и сродним (сценским) уметностима

Задаци:

  1. Залагање за унапређење информисаности својих чланова из области педагогије, уметности кроз одговарајуће скупове, публикације и саветовања, на непрофитној основи
  2. Објављивање часописа, публикација, брошура ради промовисања свог рада и остваривања циљева утврђеним Статутом

СФИМП је од 2014. године коорганизатор, заједно са ФМУ, Педагошког форума сценских уметности који ће се од 12. до 14. децембра 2014. одржати седамнаести пут на Факултету музичке уметносту Беoграду. Удружење под називом Српски форум за истраживање у музичкој педагогији СФИМП логично је произашло из дугогодишње активности Педагошког форума сценских уметности, а ради остваривања циљева у области музичке педагогије и педагогије осталих, сродних сценских уметности. С тим у вези, СФИМП је свој први акредитовани семинар-симпозијум при Заводу за унапређивање образовања и васпитања организовао у фебруару 2013. године у плесном центру Младост у Београду, а под називом Музика-покрет-плесПолазници симпозијума били су наставници и професори музичке културе и солфеђа у општеобразовним и музичким школама у Србији.

Програм скупа обухватио је следеће теме:

1. Надежда Мосусова, Београд: Покрет и звук у савременом плесу: у сусрет јубилеју београдског Фестивала игре
2. Бојана Кесић, Београд: Поставка кореографије српских народних игара
3. Милош Пауновић, Београд: Покрет и плес у циљу осавремењивања наставе
4. Марко Стојановић, Београд: Пантомима – креативни развој психомоторике
5. Весна Шоуц, Београд: Поставка композиција за клавир и дечији хор
6. Милена Петровић, Вера Миланковић, Београд: Музичке игре – Musical Games
7. Алма Феровић, Сарајево: Интеграција: глума-певање-плес
8. Драги Славески, Вера Миланковић, Београд: Медитација у покрету: принципи Тај Чи технике у извођачким уметностима
9. Миодраг Кастратовић, Београд: Примена вибрационе платформе ради побољшања моторичних способности, смањења невољних покрета, тремора и спазма код особа са церебралном парализом
10. Ксенија Мирковић, Београд: Музика и покрет код деце са аутистичним спектром поремећаја
11. Anna Galikowska-Gajewska, Poland: Dalkroze's Eurhythmics – the versatile method in music education
12. Сенад Казић, Сарајево: Покрет у солфеђу: фономимија

Вера Миланковић (Лондон, 1953), композитор, пијаниста и педагог,  потиче из српске породице научника, универзитетских професора, дипломата  и књижевника. Професионални улазак у музику дугује истакнутом педагогу Мирослави Лили Петровић. Дипломирала је клавир на Факултету музичке уметности у Београду (у класи проф. Д. Трбојевића, 1975), а композицију (у класи проф. С. Рајичић, 1976). Последипломске студије композиције у Лондону на Guildhall School of Music and Drama (1978) завршава јавним извођењем Сонате за виолину и виолончело. Магистрирала је у Београду методику солфеђа (1979) и композицију (1980), а хабилитацију из методике солфеђа одбранила је 1983. године. Од 1976. године, предаје солфеђо на Факултету музичке уметности у Београду. Као истакнути педагог и дугогодишњи шеф Катедре за солфеђо (1996-2007), од 1998. године оснива Педагошки форум, годишњи скуп педагога музичких и сценских уметности свих степена образовања. Са Марином Марковић (Факултет драмских уметности, Београд) координира специјалистичким курсем Мјузикла при Ректорату Универзитета уметности у Београду Од  2009. године води студијски програм Педагогија музике. Године 2008, гостује као предавач на Montgomery College у Вашингтону и Cornell универзитету у САД. Као композитор и пијаниста, била је сарадник дечјег хора "Колибри" (1983-2007), а од 1988, ниже редовне годишње ауторске концерте заједно са истакнутим солистима. Опус Вере Миланковић садржи сценске, вокално-инструменталне, симфонијске, солистичке и вокалне композиције, које се изводе са великим успехом у земљи и иностранству. Учествује на домаћим, европским и светским симпозијумима и конференцијама: ESCOM (European Society for Cognitive Sciences of Music), ICMPC (International Conference of Music Perception and Cognition), SRPME (Society for Research in Perception of Music and Education), CIM (Conference of Interdisciplinary Musicology), ISME (International Society for Music Education). Истражује перцепцију музике и дејство њеног садржаја из угла педагогије музике. Добитник је бројних награда: Златни беочуг Културно-просветне заједнице Београда (2007), “Музика класика” у категорији примењене музике за музичку драму "Миланковић" у позоришту Мадленијанум (2013). Члан је Удружења композитора Србије, Удружења музичких педагога Србије, Уређивачког одбора "Вукове задужбине", Културно-просветне заједнице Београда, Rotary клуба Земун.

 

Милена Петровић (1974) завршила је општу основну школу и гимназију у Београду, а паралелно похађала основну и средњу музичку школу «Стеван Стојановић Мокрањац». Студије музикологије уписала је 1991. године на Факултету музичке уметности Универзитета уметности у Београду. Дипломски рад «Охридска легенда Стевана Христића» одбрањен је 1998. године са највишом оценом, под менторством асистента др Марије Масникосе и редовног професора др Роксанде Пејовић. Магистарске студије на Катедри за солфеђо и методику солфеђа на Факултету музичке уметности Универзитета уметности у Београду уписала је 1998. године. Магистарску тезу под називом «Тријада: говор-ритам-певање» одбранила са највишом оценом октобра 2002. године, под менторством мр Вере Миланковић. Завршила је  специјалистичке студије из области Мјузикла на Факултету драмских уметности Универзитета уметности у Београду. Специјалистичку тезу одбранила је 2004. године када је и учествовала на концертном наступу прве генерације студија на Коларчевом народном универзитету у Београду. Докторску тезу под називом «Улога акцента у рецепцији и репродукцији музике — од акцента у говору до акцента у ритму и фразирању у почетној настави музике» пријавила децембра 2006. године. За ментора изабрана др Драгана Стојановић-Новичић, доцент на Катедри за музикологију и етномузикологију, а за коментора др Драга Зец, редовни професор лингвистике на Корнел Универзитету у Америци. Докторска теза одбрањена је јула 2010. године. Године 2014, примљена је на пост-докторске студије на одсеку за Музичку педагогију на Институту за образовање (Institute of Education) у Лондону. Тема будућег рада носи назив «Улога и значај самогласника у музичкој педагогији», а ментори су професори Evangelos Himonides и Graham Welch. Запослена је и као професор музичке културе у међународној школи Чартвел у Београду. Књигу под називом Улога акцента у српској соло песми објавила је 2014. године у издању Службеног гласника из Београда. До сада је објавила 56 стручних и научних ауторских и коауторских радова у земљи (лист Задужбина, часопис Нови звук, зборници Педагошког форума сценских уметности) и иностранству (Journal of Interdisciplinary Music Studies, International Aspects of Music Education), а активно учествује у домаћим (Педагошки форум сценских уметности Београд, Балкан Арт Форум Ниш, Српски језик, књижевност, уметност Крагујевац) и светским научним конференцијама (Conference on Interdisciplinary Musicology, International Conference of Music Perception and Cognition, International Symposium on Performance Science, European Society for the Cognitive Sciences of Music, Changing Face of Music Education, међународни научни скуп Владо С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог Бања Лука, симпозијум Музика у друштву Сарајево). Своја научна и педагошка искуства из области музичке педагогије, перцепције и когниције музике, музиколингвистике, мјузикла и зоомузикологије излаже у земљи и свету(Немачка, Италија, Естонија, Пољска, Велика Британија, САД, Босна и Херцеговина, Хрватска, Република Српска, Грчка, Аустрија). Члан је светских организација EAS (European Association for Music in Schools), SEMPRE (Society for Education, Music and Psychology Research), ISME (International Society for Music Education). Председник је и заступник Удружења грађана Српски форум за истраживање у музичкој педагогији — СФИМП који се бави организацијом стручних и научних скупова, семинара и конференција.

 

Гордана Ачић (1956), психолог и музички педагог, завршила је клавирски одсек у МШ "Станковић" у Београду (1972). Дипломирала је на Одсеку за теорију на Факултету музичке уметности у Београду (1977) са темом "Кодаљева метода у настави солфеђа". Године 1981, дипломирала је на групи за психологију на Филозофском факултету у Београду са темом "Страх од јавног наступа код музичара адолесцената". Од 1982. године, стално је запослена као стручни сарадник - психолог у Средњој музичкој школи "др Војислав Вучковић" у Београду. У истој школи ради дуги низ година у припремној настави клавира и солфеђа раздвојивши, програмски и узрасно, предшколску наставу на забавиште и припремни разред. Уводи психолошко тестирање на пријемном испиту у основној и средњој музичкој школи. Држи стручна предавања за Наставничко веће школе на неке од следећих тема: трема - страх од јавног наступа у средњој музичкој школи, принципи индивидуализације наставе и како их применити у музичкој школи, мотивација и личност ученика, психомоторика у музичкој настави. Године 1986, уписала је последипломске студије на групи за Педагошку психологију Филозофског факултета у Београду. Од 1995 до 2002. године ради као сарадник на пројекту Института за психологију "Чиниоци музичке успешности" под вођством проф. др Ксеније Радош. Редовно учествује као предавач на Педагошком форуму сценских уметности од његовог оснивања до данас. Године 2003, започиње сарадњу са дневним листом "Блиц" као стручни сарадник - консултант за психолошке проблеме у настави. Године 2007, започиње сарадњу са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду на истраживању у изради програма наставе музичке културе у специјалним школама. Исте године учествује у изради програма предшколске музичке наставе по наруџбини Заједнице музичких школа Србије, чија је пробна имплементација у току. До сада је објавила преко тридесет стручних и научних радова у релевантним часописима и публикацијама у земљи и иностранству.

Sfimp